1. Zwroty

Klientowi przysługuje prawo do dokonania zwrotu zakupionego produktu na odległość
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru na adres sprzedającego.

2. Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych zakupionego towaru lub niezgodności towaru z opisem, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Prosimy o postępowanie według poniższych zaleceń:

Prosimy o mailowe zgłoszenie reklamacji zakupionych przez Państwa towarów na adres: hello@ayla.care oraz odesłanie towaru na własny koszt na adres sklepu przekazany podczas korespondencji mailowej. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacji.

  • Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
  • Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki przez kuriera lub Pocztę Polską.
  • W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, w ciągu kolejnych 14 dni, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
  • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za niezasadną, towar zostanie odesłany w ciągu 7 dni wraz z uzasadnieniem odmownej decyzji.